Duszpasterze

Franciszkanie do Tychów przybyli w grudniu 1995 roku. Działalność duszpasterską rozpoczęli Pasterką 25.12.1995 r. Tymczasowa kaplica św. Franciszka i św. Klary została poświęcona w uroczystość św. Wojciecha 23.04.1996 roku przez księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia, metropolitę katowickiego. Parafia została erygowana z dniem 16.05.1996. Administratorem parafii został o. Bernardyn Bednorz. Od 1998 do 2001 roku administratorem parafii był o. Hadrian Beck. Dnia 02.09.2001 roku na urząd pierwszego proboszcza został wprowadzony o. Emil Pacławski, który pełni tę posługę do dnia dzisiejszego. Od września 2014 roku pomocnikiem proboszcza jest wikariusz parafialny w osobie o. Flawiusza Szynala. Parafia na dzień 31.01.2019 roku ma 5 200 wiernych. Obecnie w parafii pracuje siedmiu ojców i jeden diakon:

Duszpasterze parafialni:

o. Emil Pacławski (2001-nadal) – proboszcz parafii,  gwardian (przełożony klasztoru) od 2013 r., prowincjalny referent duszpasterstwa parafialnego, ojciec synodalny II Synodu Archidiecezji Katowickiej w latach 2012-2016, ojciec duchowny dekanatu Tychy Nowe, dekanalny duszpasterz rodzin, felietonista, autor książek: Paprocańska 90-kapłaństwem pisana (2005), Kościół nie umarł (2006), Polska flaga w Izraelu, (2007) Recepta na pewną Miłość (2009), Mały alfabet franciszkański (2009), Pontyfikat na piątkę (2010), Między dynią a krzyżem (2011), Włoskie podróże Benedykta. Od Bari do Loreto (2013), Chrześcijaństwo jest ogniem (2014), Kościół otwiera drzwi (2016), Ukryty przed światem (2017), Taka jest moja wiara (2018).

Imieniny zakonne – 22 maja

o.  Flawiusz Szynal (2014) – dyskret klasztoru, wikariusz parafialny, katecheta w Zespole Szkół r 1 im.G. Morcinka w Tychach, opiekun Dzieci Maryi, redakcji gazetki parafialnej „Porcjunkula”, lokalny animator duszpasterstwa powołań.

Imieniny zakonne – 13 maja

Pozostali ojcowie:

o. Winicjusz Mryka (2000) – wikary domu, ekonom, rekolekcjonista.
Imieniny zakonne – 18 maja

o. Stanisław Grześkowiak (2001) – stacjonariusz i rekolekcjonista.
Imieniny zakonne – 18 września

o. Wawrzyniec Jaworski (1998) – członek Komisji Budowlano-Artystycznej Prowincji Klasztornej, od 1999 r. budowniczy kościoła i klasztoru w Tychach.
Imieniny zakonne – 10 sierpnia

o. Bogdan Ksiądz (2010) – stacjonariusz.
Imieniny zakonne – 10 sierpnia

br. diakon Korneliusz Jaśkiewicz (od VIII 2016) – zakrystianin, furtianin, od IX 2017 roku opiekun ministrantów
Imieniny zakonne: 16 września

o. Maciej Kucz (od VII 2018) – stacjonariusz, opiekun Dzieci Maryi

Imieniny zakonne: 14 maja

 

Informacje


Warte do zapoznania


Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania.
św. Jan Paweł II

Polecamy

Kontakt

Masz pytania?

franciszkanie(małpa)tychyofm.pl


Adres:

Tychy,

ul. Paprocańska 90


Zadzwoń do nas!

(32) 217-84-29


Konto Parafii

ING Bank Śląski o/Tychy

43-100 Tychy Aleja Niepodległości 106

66 1050 1399 1000 0022 1531 2832


Numer konta walutowego (EURO):

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów)

Dom Zakonny w Tychach

Paprocańska 90

43-100 Tychy

ING Bank Śląski: INGBPLPW 46 1050 1399 1000 0023 2464 4026

Copyright 2016-2020 © Parafia pw. Św. Franciszka i Św. Klary w Tychachfb