Historia parafii

W grudniu 1991 r. metropolita katowicki wyraził zgodę na utworzenie w Tychach placówki zakonnej, ale z podjęciem duszpasterstwa parafialnego. Usytuowaniem miejsca pod ośrodek duszpasterski, za sugestią Prezydenta Miasta i zgodą metropolity, był „Dom Harcerza”, należący do parafii św. Marii Magdaleny, mieszczący się przy ulicy Paprocańskiej nr 90 oraz dzierżawa działki przyznanej 18.01.1995 r. na postawienie tymczasowej kaplicy przez Radę Miejską. Pismo metropolity zalecające zorganizowanie parafii i utworzenie punktu sakralnego pochodzi z 25.08.1995 r. Od „Pasterki” 1995 r. w przygotowanej tymczasowej kaplicy zaczęto regularnie odprawiać msze święte.

Poświęcenie tymczasowej kaplicy i klasztoru przy ulicy Paprocańskiej nr 90 przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia nastąpiło 23.04.1996 r. Dekret ustanawiający parafię tymczasową św. Franciszka i św. Klary z tymczasową kaplicą jest datowany na dzień 16.05.1996 r. Kanoniczne erygowanie domu zakonnego przez prowincjała nastąpiło 10.12.1998 r.

W maju 1999 r., za zgodą metropolity, postanowiono zmienić miejsce budowy kościoła. Nowa lokalizacja jest usytuowana przy rozwidleniu ulic Paprocańskiej i Przemysłowej na działce, którą dotychczasowi właściciele przepisali parafii 11.06.1999 r. Zaraz po tym wydarzeniu w Gliwicach podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II został poświęcony kamień węgielny pod nowy kościół. Poświęcenia placu budowy dokonał ks. biskup Stefan Cichy w dniu 04.10.1999 r. W tym samym roku na placu budowy zorganizowano Żywą Szopkę. Pomysłodawcą był architekt mgr inż. Stanisław Niemczyk. Do dnia dzisiejszego na przełomie grudnia i stycznia (z kilkuletnią przerwą) organizowana jest szopka bożonarodzeniowa z żywym zwierzętami. Atrakcją spotkań jest wspólne kolędowanie. Podczas ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w dniu 18.08.2002 r. na Błoniach w Krakowie został poświęcony pamiątkowy kamień do kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Dnia 4.05.2018 r. minęła 18 rocznica rozpoczęcia budowy kościoła i klasztoru. Rozpoczął się zatem 18 rok budowy tej świątyni. Klasztor w Tychach należy do jednej z 5 prowincji franciszkańskich w Polsce, dlatego ważne decyzje związane np. z poświęceniem nowego kościoła, zapadają w Kurii Prowincjalnej.

Opracowano na podstawie kronik klasztornych

Informacje


Warte do zapoznania


Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania.
św. Jan Paweł II

Polecamy

Kontakt

Masz pytania?

franciszkanie(małpa)tychyofm.pl


Adres:

Tychy,

ul. Paprocańska 90


Zadzwoń do nas!

(32) 217-84-29


Konto Parafii

ING Bank Śląski o/Tychy

43-100 Tychy Aleja Niepodległości 106

66 1050 1399 1000 0022 1531 2832


Numer konta walutowego (EURO):

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów)

Dom Zakonny w Tychach

Paprocańska 90

43-100 Tychy

ING Bank Śląski: INGBPLPW 46 1050 1399 1000 0023 2464 4026

Copyright 2016-2020 © Parafia pw. Św. Franciszka i Św. Klary w Tychachfb