Intencje tygodniowe

NIEDZIELA, 18 marca – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 19

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 19

10.3o Do MB z podz. i z pr. o zdrowie, dary Ducha Św. dla córki Bernadety z ok. kol. urodzin

12.oo W intencji Karola Czochara z podz. za otrzym. łaski i z pr. o dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę MB z okazji 80 urodzin         TE DEUM               Roczek: Zofia Olewniczak

15.oo W intencji wspólnoty Betlejem

18.3o Za + Józefa/m/ Kuryj

20.oo Za parafian, darczyńców i budowniczych 

PONIEDZIAŁEK, 19 marca – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 20

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 20

  9.oo Za ++ Józefę i Augustyna Gilarskich, Wiktorię i Józefa Ćwik o łaskę nieba i wieczną radość

18.3o Za ++ Anastazję i Józefa Zawisza, Janinę Niźnik

WTOREK, 20 marca

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 21

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 21

18.3o Za + Leokadię Skorupa (od Heleny i Józefa Misiów)

18.3o Za ++ Stefanię i Józefa Dąbrowskich, ++ Łucję i Augustyna Król

ŚRODA, 21 marca

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 22

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 22

18.3o Za ++ siostry Urszulę i Henrykę, braci: Gerarda, Henryka i Alfreda

CZWARTEK, 22 marca

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 23

  7.oo Z podz. za odebr. łaski i z pr. o zdrowie, błog. B. i dary Ducha Św. dla Edwarda Grabowskiego z okazji 75 urodzin

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 23

17.oo Urodzinowa dzieci

18.3o Za + Danutę Jabłońską (od syna Michała z rodziną)

PIĄTEK, 23 marca  

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 24

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 24

  9.oo Za + Tadeusza Adamika

18.3o Za + męża Franciszka Mildner, ++ z pokrewieństwa

SOBOTA, 24 marca

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 25

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 25

  9.oo W intencji Dzieła Adopcji Poczętego

18.3o Za ++ rodziców z obu stron JANUSZ i Kunkel, ++ rodzeństwo

18.3o Za + Floriana Kontnego – 3 an., ++ rodziców i rodzeństwo, + Anastazję Czop

NIEDZIELA, 25 marca – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  7.oo Za + Łucję Latusik – greg. 26

  9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek – greg. 26

10.3o (na budowie) Za ++ Wiktorię i Rudolfa Kurowskich, ++ z rodziny

12.oo (na budowie) W intencji o. Stanisława Grześkowiaka z okazji 70 urodzin       TE DEUM

18.3o Za + Helenę Krasnowską – an. +

20.oo W int. Grzegorza Iglewskiego i Krzysztofa Iglewskiego z ok. urodzin o zdr. i błog. Boże

Informacje

Polecamy

Kontakt

Masz pytania?

franciszkanie(małpa)tychyofm.pl


Adres:

Tychy,

ul. Paprocańska 90


Zadzwoń do nas!

(32) 217-84-29


Konto Parafii

ING Bank Śląski o/Tychy

43-100 Tychy Aleja Niepodległości 106

66 1050 1399 1000 0022 1531 2832


Numer konta walutowego (EURO):

Zakon Braci Mniejszych (Franciszkanów)

Dom Zakonny w Tychach

Paprocańska 90

43-100 Tychy

ING Bank Śląski: INGBPLPW 46 1050 1399 1000 0023 2464 4026