„Weekendy dla narzeczonych”

TERMINY w 2016 roku:

23 – 24 stycznia

5 – 6 marca

23 – 23 kwietnia

28 – 29 maja

3 – 4 września

22 – 23 października

UWAGA! LISTA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA.

Weekendy dla narzeczonych

To 2 bezpośrednie przygotowania do małżeństwa: nauki przedślubne i Dzień Skupienia.

Czas trwania

Sobota, godz. 16.oo – 20.3o ( przewidziane są 2 przerwy na kawę)

Niedziela, godz. 14.oo – 16.3o

Potrzebne dane:

Nazwisko i imię narzeczonych

Planowana data ślubu

Weekendy a planowany ślub

Ze względu na duże zainteresowanie naukami i ograniczonym czasem doradcy życia rodzinnego prosimy, by wziąć udział w weekendach na 6 miesięcy przed planowanym ślubem.

Uwaga! Na sobotnie nauki trzeba się zapisać, bo ilość miejsc jest ograniczona. Nie potrzeba żadnych dokumentów.

Poradnia życia rodzinnego (w Archidiecezji Katowickiej wymagane są 3 spotkania) kontakt z p. Dorotą KROSNY: 604 59 29 29

I spotkanie z doradcą życia rodzinnego – w ramach sobotnich nauk

II spotkanie (indywidualne) – narzeczeni osobiście ustalają z doradcą

III spotkanie (wspólne) – 23 września, 21 października (godz. 19.oo); czas trwania: 1 h

Koszta uczestnictwa

Można złożyć dobrowolną ofiarę podczas sobotnich nauk.

Dzień Skupienia – Niedziela godz. 14.oo – 16.3o

25 X

W programie: konferencja ascetyczna, okazja do spowiedzi św., Msza św., omówienie liturgii małżeństwa. Uczestnicy DS otrzymają osobne zaświadczenia.

Rezygnacja z nauk

Na 2 tygodnie przed naukami należy zgłosić ewentualną rezygnację z udziału w naukach.

Miejsce weekendów

Klasztor franciszkanów, TYCHY, ul. Paprocańska 90

Wejście od kancelarii parafialnej przez furtę klasztorną

Zapisy na weekendy:

parafia@tychyofm.pl

 

Nauki przedślubne w Katowicach Panewnikach – Dom Parafialny przy Bazylice Franciszkanów, ul. Związkowa 20, godz. 20.oo

7-8-9 października

4-5-6 listopada

2-3-4 grudnia